Vì sao đánh thuế sang tên sổ đỏ?

Trong luật tiền xử lý, thuế năm bổ sung của Bộ Nhà nước Bộ Nhà nước của Bộ Nhà nước năm của năm thường là 10%, thuế VAT VAT cho SDd chuyển đổi.
(Chung cư Booyoung)
Khi nói nôm na, khi hát theo giấy người mua, người dân sẽ phải chịu thuế GTGT 10%.

Lý do mà Bộ Tài chính ra là hiện tại “khó khăn không có cơ sở hoặc không xác định rằng nó là SDD quyền giá hoặc tiền thuê đất phải sổ sách kế toán”.

Tuy nhiên, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có công văn phản hồi Bộ Tài chính về vấn đề này. Theo đó, VCCI cho rằng tính toán SDD hoặc tính toán thuê của doanh nghiệp không có khó khăn gì. Kể cả khi gặp trở ngại trong việc xác định gia tăng giá trị gia tăng, cũng có thể tháo gỡ thông qua hướng dẫn chi tiết hoặc ấn định cách chuyển đổi SDD khi tính thuế. Khó khăn trong việc xác định giá trừ khi tính thuế không phải là lý do để không được phép trừ giá trị của nó.

Một lần nữa, trong Luật Thương mại về Bạc, quyền về đất đai hoặc quyền của SDD không phải là hàng hoá, dịch vụ. Khi 2 giá trị Luật tăng giá dưới đây là loại thuế “trên hàng hóa tăng lên, phát sinh trong quá trình sản xuất, lưu tiêu đề giao diện”. Thực hiện điều đó, VAT thuế cho SDD sẽ chuyển đổi sẽ không khớp với thuế thuế này.

VCCI cũng cho rằng thuế VAT thuế bao gồm chuyển đổi SDD và đặt câu hỏi về đơn đăng ký thuế của người nộp thuế. Ví dụ, người nộp thuế chỉ bao gồm các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản hoặc bao gồm các tổ chức, cá bất động sản mô nhỏ, không thường xuyên? Nếu tổ chức phi chính phủ, cá nhân kinh doanh bất động sản phải nộp thuế này, sẽ tạo ra sự bất bình đẳng về thuế khi tổ chức, cá nhân khác không phải nộp.

Thêm nữa, thuế VAT phụ thuộc vào quyền sở hữu của SDD có thể khiến nhiều tác vụ trở nên lớn hơn so với việc tăng giá đất đai, ảnh hưởng đến quyền sử dụng sản phẩm, kinh doanh của doanh nghiệp, quyền sở hữu của người.

Với những lý do đó, VCCI đã thảo luận về việc duy trì SDI theo cách hợp lệ không chịu thuế giá trị gia tăng với thuế GTGT như thuế VAT hiện hành.

Xung quanh vấn đề này, tại một hội thảo diễn ra mới đây, ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, nếu tính thuế áp dụng thuế VAT khi chuyển quyền SDD, mỗi nhóm dịch vụ sẽ thêm 10% -15% chi phí. Bên trong đó, cá nhân, hộ gia đình phải có tiền SDĐ (tiền thuê đất). Nếu thuế VAT bổ sung trên quyền SDĐ có thể tính thuế VAT cho nhà hàng và khách hàng mua hàng của khách hàng sẽ được cung cấp. ')}

Rate this post