Tổng công ty xây dựng Sông Đà còn hơn 10.000 tỷ đồng nợ phải thu trong năm

Trong số các khoản phải thu của Tổng công ty Sông Đà, 1.900 tỷ đồng là nợ quá hạn, nhiều trong số đó là “khó khăn”.

Licogi bị thua lỗ và khó khăn trong việc trả nợ, chung cư booyoung 1 tỷ nhận nhà ở luôn.

Kiểm toán viên nhà nước vừa hoàn thành báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý và sử dụng vốn và tài sản nhà nước năm 2017 của Tổng công ty Sông Đà. Đặc biệt, cơ quan kiểm toán đã chỉ ra nhiều vấn đề xoay quanh vấn đề thu hồi nợ.

Cụ thể, đến cuối năm 2017, Tổng công ty phải thu hồi 10.786 tỷ đồng khách hàng, trong đó hơn 1.900 tỷ đồng là nợ quá hạn. Trong số nợ quá hạn, 16% rất khó thu, 33% là nợ “chưa được xử lý”. “Việc thu nợ có nhiều hạn chế và khó khăn do các dự án xây dựng và lắp đặt kéo dài trong nhiều năm, giải quyết chậm trễ”, kiểm toán cho biết.

Trụ sở Tổng công ty Sông Sông tại Hà Nội. Ảnh: Sông Đà
Trụ sở Tổng công ty Sông Sông tại Hà Nội. Ảnh: Sông Đà


Một số khoản nợ phải thu lớn trong 3 năm chưa được thu hồi như khoản tiền gửi 35 tỷ đồng từ tháng 9 năm 2013 để mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hải Thạch mặc dù hai bên đã đồng ý thanh lý chúng sau đó. hợp đồng. Bên cạnh đó, tiền lãi cho Công ty Cổ phần Điện lực Lào Việt Nam vay lên tới 811 tỷ đồng, chưa thu hồi được. chung cư booyoung vina

Báo cáo cũng chỉ ra những thiếu sót trong quản lý tài sản và vốn. Tổng công ty quản lý và sử dụng 46 lô đất với tổng diện tích hơn 64,3 triệu m2. Trong đó có 44 khu vực được phân công tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng làm trụ sở, văn phòng làm việc của các tập đoàn cũng như các đơn vị phụ thuộc; 2 lô đất được giao thực hiện dự án khu dân cư.

Tuy nhiên, kiểm toán viên chỉ ra rằng Tổng công ty không có đủ giấy tờ pháp lý để cho thuê một khu đất rộng 2.193 m2 tại phường Nam Khê, thành phố Uong Bi, tỉnh Quảng Ninh. Văn bản pháp lý của khu đất này vẫn còn thiếu quyết định thuê đất, hợp đồng thuê đất, quyết định phê duyệt giá … Do đó, từ năm 2006 đến nay, công ty đã tạm trả tiền thuê đất theo tiền thuê tạm thời. 10.500 đồng mỗi m2.

Tổng công ty chưa được gia hạn thuê đất gần 7 ha để xây dựng đường vận hành – Dự án nhà máy thủy điện Nam He. Đất ở xã Mường Tung, huyện Mường Cha, tỉnh Điện Biên đã hết hạn từ tháng 12 năm 2012 và công ty vẫn đang sử dụng nó làm văn phòng.

Theo báo cáo hợp nhất năm 2017, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Tổng công ty Sông Đà giảm so với năm 2016. Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản chỉ đạt 2,2%. Trong số 42 doanh nghiệp có vốn đầu tư của công ty mẹ năm 2017, có 24 doanh nghiệp có lãi, 15 doanh nghiệp không có dữ liệu và 3 đơn vị đã lỗ lũy kế 123 tỷ đồng.

Rate this post