Chủ trương tách thửa đang bị biến tướng thay đổi

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, mục tiêu của Quyết định 60 là rất rõ ràng và thực tế là nó rơi vào trường hợp tách nhiều lô đất để kinh doanh mà không có cơ sở hạ tầng.

Gần đây, trả lời các đề xuất của người dân liên quan đến các vấn đề khi thực hiện việc tách thửa đất, theo Quyết định 60, quy định diện tích tối thiểu phải được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 5/12/2017, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở. Tài nguyên và Môi trường, cho biết: khi Thành phố ban hành Quyết định 60, mục tiêu sau đó là cho phép tách đất thổ cư để phục vụ nhu cầu của người dân để phân lô đất cho trẻ em hoặc giải quyết các nhu cầu chính đáng cho cuộc sống, không phải là hướng dẫn tách một lô để thực hiện một dự án nhà ở. chung cư booyoung vina

Giống như một lô đất lớn chia thành nhiều lô đất để chuyển nhượng mà không có cơ sở hạ tầng để lại gánh nặng cho xã hội, không giống như một dự án được thực hiện tốt, nó sẽ được phê duyệt đặc biệt cho đất thổ cư. Bao nhiêu, phần còn lại được làm từ cơ sở hạ tầng xã hội và kỹ thuật để giải quyết các nhu cầu phát triển chung.

Do đó, mục tiêu của Quyết định 60 rất rõ ràng và thực tế là rất khó rơi vào nhiều trường hợp tách nhiều đất để kinh doanh mà không có cơ sở hạ tầng. Trong tương lai gần, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các bộ phận liên quan để tổ chức đánh giá sơ bộ một năm thực hiện Quyết định 60, chỉ ra các điểm thực hiện không chính xác và khẳng định lại mục đích của chủ sở hữu. tách bưu kiện.

Rate this post