Booyoung Housings trở thành chủ đầu tư dự án Booyoung Mỗ Lao

Bộ Xây dựng đã trả lời Sở Kế hoạch và Đầu tư trong ý kiến ​​Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đầu tư hồ sơ đăng ký điều chỉnh TNHH một thành viên Booyoung Việt Nam ( chủ đầu tư dự án chung cư booyoung vina Hà Đông )

Qua 5 lần điều chỉnh đề nghị của giấy phép đầu tư trong hơn 5 năm, hơn 4,3 ha đất sạch đã được phân bổ cho cơ sở hạ tầng công ty Booyoung vẫn chỉ là khu đất hoang, rất lãng phí

khu-chung-cu-quoc-te-booyoung-thay-chu-dau-tu-1

Theo Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh: Booyoung Ltd (Hàn Quốc) được Ủy ban nhân dân Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 2009/10/04 định số 011 043 000 485 Được thành lập Công ty TNHH một thành viên của Việt Nam để đầu tư Booyoung xây dựng và kinh doanh chung cư quốc tế Booyoung tại đô thị Mỗ Lao, phường Văn Mỗ, Hà Đông, Hà Nội.

Cho đến nay, các nhà đầu tư được cấp phép đề xuất đầu tư dự án cho nhà đầu tư mới là Booyoung Nhà Co., Ltd., Hàn Quốc là một công ty con thuộc Công ty TNHH Booyoung (Hàn Quốc).

Đối với một cơ sở xem xét và nhà đầu tư để bổ sung các văn bản thỏa thuận về việc chuyển nhượng dự án đầu tư quốc tế căn hộ Booyoung tại đô thị Mỗ Lao, phường Văn Mỗ, Hà Đông, Hà Nội, trong đó quy định các nhà đầu tư mới để tiếp nhận tất cả các quyền và nghĩa vụ liên quan đến Booyoung TNHH . (Hàn Quốc); tuân thủ các điều khoản quy định trong Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp và các quy định của pháp luật khác có liên quan; việc chuyển nhượng dự án đầu tư sẽ không làm phát sinh lợi nhuận.

Việc điều chỉnh quy mô dự án, điều chỉnh tiến độ của dự án được thực hiện theo quy định tại Điều 67 của Nghị định số 108/2006 / NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Vào đầu năm 2007, khi Hà Tây gần thời điểm sáp nhập với Hà Nội, nhiều người đã chứng kiến ​​lễ khởi công dự án đô thị khá lớn với sáu tòa nhà 30 tầng nhà đầu tư do Booyoung VN Co. Ltd (Hàn Quốc).

Dự án đã được thăng chức quy mô lên đến 5.000 căn hộ tại khu đô thị (KĐT) Mỗ Lao. Tuy nhiên, một thời gian ngắn sau đó, trường đã đào ngũ và chỉ có một vùng đất quây tôn giáo để cho cỏ dại phát triển.

Ban Quản lý Khu đô thị Mỗ Lao cho biết, hơn 5 lần điều chỉnh đề nghị của giấy phép đầu tư trong hơn 5 năm, hơn 4,3 ha đất sạch đã được phân bổ cho cơ sở hạ tầng công ty Booyoung có chỉ đất hoang, rất lãng phí. ')}

Rate this post