Bên trong trường mầm non chung cư Booyoung CT7 có gì?

Trường mầm non là hạng mục được rất nhiều cư dân chung cư Booyoung quan tâm. Những ngày gần đây, trường mầm non Hàn Việt tại tòa CT7 đã bắt đầu được hoàn thiện cơ sở vật chất.

Hệ thống mầm non Hàn Việt vốn đã được phát triển qua thời gian dài, cơ sở vật chất chất lượng cao. Qua quá trình lựa chọn khắt khe, tòa CT7 chung cư Booyoung đáp ứng được cơ bản mọi tiêu chí.

Vậy chúng ta cùng xem bên trong trường mầm non Hàn Việt tòa CT7 chung cư Booyoung có gì.

Rate this post